Stina Stenerud releaseparty på Nasjonal Jazzscene - geirha